Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir görüşme yaptı

0
8

Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görü?mesi gerçekle?tirdi.

Istanbul

Cumhurba?kanl??? ?leti?im Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamaya göre, görü?mede Türkiye’nin NATO’ya kat?lmas?n?n 70. y?l?nda Türkiye-NATO i? birli?i ve bölgesel meseleler ele al?nd?.

Görü?mede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya kat?l?m?n?n 70. y?l? dolay?s?yla tebriklerini iletti.

Cumhurba?kan? Erdo?an da Stoltenberg’e çe?itli platformlarda daima Türkiye’nin ?ttifak içindeki vazgeçilmez konumunu aç?k ve net biçimde vurgulamas? dolay?s?yla te?ekkür etti.

Türkiye’nin ilk günden bu yana ?ttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izledi?ini ve buna devam edece?ini vurgulayan Erdo?an, Rusya ve Ukrayna ba?lam?nda devam eden krizin Türkiye’nin NATO içindeki katma de?erini bir kez daha gösterdi?ini, t?rmanman?n ba?lad??? ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerekti?ini savunduklar?n?, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görü?melere memnuniyetle ev sahipli?i yapabileceklerini her iki tarafla da payla?t???n? ifade etti.

Cumhurba?kan? Erdo?an, Türkiye olarak NATO’nun güvenli?i için gereken katk?y? vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek yeni Stratejik Konsept’te terörizm tehdidinin tüm boyutlar?yla uygun biçimde yans?t?lmas?n?n öncelik arz etti?ini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda müttefiklerinden gereken destek ve dayan??may? beklemenin Türkiye’nin en do?al hakk? oldu?unu bildirdi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz