Nobel ödüllü Türk bilim insan? Prof. Dr. Sancar: Türkiye kalbimdedir. 

0
5

Nobel ödüllü Türk bilim insan? Prof. Dr. Aziz Sancar, ”Türkiye’ye borcunuz var ama asl?nda bu borç da de?il. Türkiye kalbimdedir. Dünyan?n neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye’nin bir parças?y?m. Umar?m sizler de öyle dü?ünürsünüz. Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya gidebilirsiniz ama Türk oldu?unuzu unutmay?n.”

Gençlik ve Spor Bakan? Mehmet Muharrem Kasapo?lu ile Nobel ödüllü Türk bilim insan? Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlerle bir araya geldi.

Bakanl?k olarak insan odakl? bir çal??ma izlediklerini belirten Kasapo?lu, “Bilimde, sanatta, kültürde, sporda, sosyal hayatta tüm imkanlar? gençlerimize sunarak, onlar? destekleyerek, daha donan?ml? k?lma arzumuz var. Gençlik Merkezlerimizle, gençlik kamplar?m?zla, proje desteklerimizle… Biz bilime, sanata, kültüre, spora, her alana ilgi duyan gençlerimizi tüm gücümüzle destekleyeme çaba sarf ettik. Yine desteklemeye devam edece?iz.” diye konu?tu.

Aziz Sancar, Mardin’de do?du?unu ve ilkokuldan üniversiteye kadar ö?renimini Türkiye’de yapt???n? vurgulayarak, gençlere ?öyle seslendi:

“Türkiye’de çok güzel e?itim görebilirsiniz. Onu vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda baz? anne babalardan biliyorum, çocuklar?n? illa d?? ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye’de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi e?itim alabilirsiniz. Ben çok güzel e?itim ald?m Türkiye’de. Benim zaman?mda Türkiye’de ileri derecede bilim yapmak zordu. Ben bilim yapmay? Türkiye’de ö?rendim. Bilim yapmay? ben iç hastal?klar? hocam Muzaffer Aksoy’dan ö?rendim. Onun gibi çok de?erli bilim insanlar?m?z her alanda varl?k gösterdi?ini ifade etti.

D??ar? ç?kmay? d?? ülkelere gitmeyi tavsiye ederim ama Türkiye’yi unutmay?n. Türkiye’ye borcunuz var ama asl?nda bu borç da de?il. Türkiye kalbimdedir. Dünyan?n neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye’nin bir parças?y?m. Umar?m sizler de öyle dü?ünürsünüz. Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya gidebilirsiniz ama Türk oldu?unuzu unutmay?n.”

Türk dünyas?na önem verilmesi gerekti?ini anlatan Sancar, “Türk dünyas? var, sadece Türkiye de?il. Onlar bize bak?yor. Kazakistan, K?rg?zistan, Özbekistan, Azerbaycan… Orta Asya Türk Devletleri de bize bak?yor. Onlar? da unutmay?n, onlarla i? birli?i yaparsa Türk dünyas?, dünyan?n en güçlü kutuplar?ndan biri olabilir.” ?eklinde konu?tu.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz