Depremzededen etkilenen üniversite ö?rencilerine THY’den yar?m zamanl? çal??ma imkan?

0
7

Türk Hava Yollar? (THY)’n?n tüm depremzede üniversiteli ö?rencilere yar?m zamanl? i? f?rsat? sunan ”Take-off 10” program?n? ba?latt?.

THY çal??ma ?artlar? olarak ise bu programa 2935 say?l? Ola?anüstü Hal Kanunu kapsam?nda depremden etkilenen illerdeki üniversite ö?rencileriyle bu illerin d???nda okuyup 1. derece yak?n? afetzede olarak kabul edilen üniversite ö?rencilerinin ba?vurabilece?ini aç?klad?.

?artlar? ta??yan üniversite ö?rencileri, “yenibiris.com” adresinden 13 Mart’a kadar ba?vuru gerçekle?tirecek.

Ba?vuruda Yabanc? Dil S?nav? ve mülakatlarda ba?ar?l? olma ?art? aranmaktad?r. Haftada 30 saati a?mamak ?art?yla THY’nin Anadolu’daki ofislerinde çal??maya ba?layacakt?r.

Depremzede ö?renciler, ayr?nt?l? bilgilere Türk Hava Yollar?n?n kariyer internet sitesinden de ayr?nt?l? bilgilere ula?abilecek.

https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/take-off-101-anadolu-part-time-afetzede-ogrencilerimize-yonelik/b5f30bad-8635-46be-8ebb-6cffe42065de

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz