?stanbul’un Valisi Davut Gül oldu

0
25

Cumhurba?kanl??? ?leti?im Ba?kanl???’n?n yapt??? aç?klamada: ”Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Valisi olarak Say?n Davut Gül’ü atam??t?r.” payla??m?nda bulunuldu.

Vali Davut Gül Kimdir? 
1974 y?l?nda Erzurum’un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. ?lk ve orta ö?renimini Horasan’da, liseyi Kad?köy Mehmet Beyaz?t Lisesi’nde bitirdi. K?br?s Yak?ndo?u Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümünden mezun oldu. 2000 y?l?nda Gaziantep’te kaymakam aday? olarak mesle?e ba?lad?.
Mu?la – Kavakl?dere, ?zmir – Kemalpa?a ilçesinde kaymakam vekilli?i, ?ngiltere’de yurtd??? staj?, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yapt?ktan sonra asaleten K?rklareli – Kofçaz Kaymakam? olarak atand?. 2003 – 2005 ?irvan Kaymakaml???, 2005 – 2006 y?llar?nda Karaman Vali Yard?mc?l???, 2006 – 2009 y?llar?nda Gürün Kaymakam? olarak görev yapt?.
Türk ?dareciler Derne?i taraf?ndan 2009 y?l?nda Y?l?n Kaymakam? seçilerek ?ehit Kaymakam Ersin Ate? Ödülü’ne lay?k görüldü. Gördes ve ?ark??la Kaymakaml?klar?n?n ard?ndan 2015’te ?çi?leri Bakanl??? Mahalli ?dareler Genel Müdürlü?ü Daire Ba?kanl???na atand?. 09.06.2016 – 05.11.2018 tarihleri aras?nda Sivas Valisi olarak görev yapt?.
26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 say?l? Cumhurbas?kan? Atama Karar? ile Gaziantep Valilig?i go?revine atanan Vali Gül, evli ve iki çocuk babas?d?r. ?ngilizce bilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz