?lk Cumhurba?kanl??? Kabinesi yeni dönemde Be?tepe’de topland?

0
27

28 May?s’ta Cumhurba?kanl??? seçiminin akabinde yeni bakanlar?n belirlenmesiyle, Yeni dönemde ilk Cumhurba?kanl??? Kabinesi Be?tepe’de topland?.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda Cumhurba?kanl??? Külliyesi’ndeki toplant?, saat 15.10’da ba?lad?.

Be?tepe’de yap?lacak toplant?n?n en önemli konu ba?l?klar? aras?nda ekonomi yer alacak. Ayn? zamanda Enflasyonla mücadele, döviz kurlar?ndaki yükseli? ve asgari ücrete ara zam konusu ele al?nacak.

Deprem bölgesinde kal?c? konutlar?n h?zl? yap?la?mas? ile seçim dönemi vaatleri de masada yerini alacak.

Seçim öncesi vaatleri aras?nda olan en dü?ük memur maa??n?n 22 bin liraya yükseltilmesi ve bu art???n emekli maa?lar?na yans?t?lmas?, ev han?mlar?na emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular öne ç?kan konu ba?l?klar? olacak.

Bir de terörle mücadele ba?ta olmak üzere, ?sveç’in NATO üyeli?ine ili?kin süreç ve Suriye ile görü?meler de gündemin en önemli konu ba?l?klar? aras?nda yerini alacak.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz