Cumhurba?kan? Erdo?an, emeklilere müjdeli haberler verdi

0
19

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Cumhurba?kanl??? Külliyesinde gerçekle?tirilen Cumhurba?kanl??? Kabinesi Toplant?s?’n?n ard?ndan bas?n aç?klamas? yapt?.

“EMEKL?LER?M?Z?N MAA?LARINI VE ?KRAM?YELER?N? BAYRAM ÖNCES?NDE ÖDEYECE??Z”

Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maa?lar?n? ve bayram ikramiyelerini in?allah Kurban Bayram? öncesinde ödeyece?iz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çal??malar?na ba?l?yor. Son olarak, Kurban Bayram?yla ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendirece?ine inand???m bir müjdeyi payla?mak istiyorum.

KURBAN BAYRAMI TAT?L? 9 GÜN OLACAK

Bu sene Kurban Bayram?m?z? 28 Haziran ile 1 Temmuz aras?nda idrak edece?iz. ?sti?arelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsam?na almay? kararla?t?rd?k. Hafta sonlar?yla birlikte vatanda?lar?m?z toplam 9 gün bayram tatili yapma imkân? bulacakt?r. Bu karar?m?z?n da tüm milletimize hay?rl? olmas?n? diliyorum.” ifadelerini kulland?.

“2023 YILI BU?DAY VE ARPA ALIM F?YATLARINI BEL?RLED?K”

Bugün de Toprak Mahsulleri Ofisinin 2023 y?l? bu?day ve arpa al?m fiyatlar?n? belirledik. Fiyatlar? tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yan?nda, maliyetler, iç ve d?? piyasa geli?meleriyle ilgili g?da güvenli?i için ihtiyaç olan stoklar?n olu?turulmas?n? dikkate ald?k. Toprak Mahsulleri Ofisimizin al?m fiyatlar?n? ekmeklik bu?dayda ton ba??na 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararla?t?rd?k.

Bu fiyatlara ilave olarak, Bakanl???m?z taraf?ndan çiftçi kay?t sistemine kay?tl? tüm üreticilerimize bu?day için ton ba??na bin lira, arpa için top ba??na 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline top ba??na ekmeklik bu?dayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir.

Cumhurba?kan? Erdo?an, Yeni dönemin ilk kabine toplant?s?nda emeklilere, çal??anlara ve çiftçilere müjdeli haberler payla?t?.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz