Genelkurmay Ba?kanl???na, Orgeneral Musa Avsever görevlendirildi

0
23

?leti?im Ba?kanl???’nca yap?lan aç?klamada: ”Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an’?n Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Güler’i Milli Savunma Bakan? olarak atam?? olmas? sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atan?ncaya kadar Genelkurmay Ba?kan? olarak görevlendirilmi?tir.”

Avsever; 1974 y?l?nda Kuleli Askeri Lisesinden, 1978 y?l?nda Kara Harp Okulundan mezun olmu?tur. 2003 y?l?na kadar Türk Kara Kuvvetlerine ba?l? çe?itli birliklerde karargâh ve k?ta görevlerinde bulunmu?tur. 2003’te tu?general, 2016’da orgeneral rütbesine terfi etmi? ve 2016-2021 y?llar? aras?nda 1. Ordu komutanl??? yapt?ktan sonra 2021 y?l?nda Türk Kara Kuvvetleri Komutan? oldu. Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n tensipleriyle 5 Haziran 20223’te Ya?ar Güler’in Milli Savunma Bakanl??? görevine getirilmesiyle Genelkurmay Ba?kanl???na Orgeneral Musa Avsever’in atamas? gerçekle?ti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz