Ak Parti ve MHP Grubu Meclis Ba?kanl???na TBMM Ba?kan Aday?n? Numan Kurtulmu?’u gösterdi

0
17

AKP ve MHP Grubu’nun Meclis Ba?kanl???na sunulan dilekçede TBMM Ba?kan Adayl???na ?stanbul Milletvekili Numan Kurtulmu?’u gösterdi.

Anayasa’n?n 94’üncü ve TBMM içtüzü?ü’nün 10’uncu maddesi uyar?nca, 28’inci Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan aday? olarak ?stanbul Milletvekili Numan Kurtulmu?’un adayl???na gösterilen dilekçede imzas? bulunan Abdullah Güler-Sivas Milletvekili, Özlem Zengin-?stanbul Milletvekili, Erkan Akçay-Manisa Milletvekili, M.Emin Akba?o?lu-Çank?r? Milletvekili, Abdulhamit Gül-Gaziantep Milletvekili, Leyla ?ahin Usta-Ankara Milletvekili, Bahad?r N. Yeni?ehirlio?lu-Manisa Milletvekili oldu.

AK Parti Grup Ba?kan? Abdullah Güler, konuya ili?kin yapt??? aç?klamalarda, “Cumhur ?ttifak? orta??m?z MHP Grup Ba?kanvekili Engin Akçay’la beraber bu öneriyi yapt?k. Türkiye Yüzy?l’?na yak???r bir dönemi gazi meclisimizde olu?turmay? arzu ediyoruz. Di?er muhalefet partileriyle birlikte nitelikli kanunlar?n ç?kar?lmas? için çal??aca??z ve Numan Bey de ba?kanl?k yapacak. Hay?rl? u?urlu olsun.” ifadelerini kulland?.

MHP Grup Ba?kanvekili Erkan Akçay ise, “Biz de MHP grubu olarak 28. Dönem TBMM Ba?kanl???na ?stanbul Milletvekili Numan Kurtulmu?’u aday olarak gösterdik. Birlikte imzalad???m?z müracaat? TBMM Ba?kanl???na verdik. Numan Kurtulmu?’un büyün özellikleriyle TBMM Ba?kanl???n? en iyi ?ekilde yönetece?ine inan?yoruz. Türkiye Yüzy?l? ba?lam??t?r. Cumhur ?ttifak? olarak Türkiye Yüzy?l?’n?n ?uuruyla çal??aca??z.” diye konu?tu.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz