Savunma Sanayii Ba?kanl???na Prof. Dr. Haluk Görgün atand?

0
26

?leti?im Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamada: ”Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an, Savunma Sanayii Ba?kanl???na Say?n Haluk Görgün’ü atam??t?r.”

Prof. Dr. Haluk Görgün, 1973 y?l?nda ?stanbul’da do?du. Lisans ve yüksek lisans e?itimlerini Y?ld?z Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisli?i Bölümü’nde, doktora e?itimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 y?l?nda tamamlad?. Doktora mezuniyetinin ard?ndan University of Connecticut’ta 2004-2005 y?llar? aras?nda doktora sonras? bilimsel çal??malarda bulundu. 2005-2008 y?llar? aras?nda yard?mc? doçent olarak görev yapt??? Y?ld?z Teknik Üniversitesi’nde, 2008 y?l?nda doçent, 2013 y?l?nda profesör oldu. Y?ld?z Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisli?i kurucu bölüm ba?kan? olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 y?llar? aras?nda Kontrol ve Otomasyon Mühendisli?i bölüm ba?kanl??? görevini sürdürdü. Bölüm Ba?kanl??? süresince birçok lisansüstü program?n?n kuruculu?unu yapt?. Haluk Görgün, evli ve iki çocuk babas?d?r.

2007-2010 y?llar? aras?nda Avrupa Birli?i 7. Çerçeve Program? Enerji Alan? Türkiye Delegeli?i görevinde bulunmu?tur. Y?ld?z Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlü?ü, Bilim Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Haluk Görgün, 2010-2013 y?llar? aras?nda YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlü?ü görevini yürüttü. Y?ld?z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard?mc?l???, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlü?ü ve Rektör Yard?mc?l??? görevlerinde bulundu. Görgün, 2013 y?l?nda Türkiye Bilimler Akademisi Asosye üyesi olarak seçildi. Görgün, Kas?m 2014 – Nisan 2018 tarihleri aras?nda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yat?. Rektörlü?ü s?ras?nda üniversite-sanayi i? birli?inde yapt??? öncü katk?lar? sebebiyle farkl? kurulu?larca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 y?llar?nda Y?l?n Rektörü seçildi.

Kaynak: onedio.com / ?rem Özgür ?çerik editörü / 14.03.2023

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz