Zafer Partisi Genel Ba?kan?, Millet ?ttifak? Cumhurba?kan? Aday?n? destekleyece?ini aç?klad?

0
8

Zafer Partisi Genel Ba?kan? Ümit Özda? ile Millet ?ttifak? Cumhurba?kan? Aday? Kemal K?l?çdaro?lu, Zafer Partisinin Genel Merkezi’nde görü?melerinin ard?ndan ortak aç?klamada bulundu.

CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu, “Oldukça verimli ve güzel bir toplant? gerçekle?tirdik. ?ki genel ba?kan?n imza att??? bir protokol metni de haz?rland?. Türkiye’nin gelece?i, huzurlu bir ülke olmas? aç?s?ndan, Türkiye’nin güçlendirilmi? parlamenter sisteme kavu?up daha sa?l?kl? bir yol yürümesi aç?s?ndan her bir genel ba?kana, her bir siyasi partiye sorumluluklar dü?üyor. Bizler de bu sorumlulu?un bilincinde olarak bir araya geldik.” aç?klamas?nda bulundu.

“13 milyon s???nmac? vatanlar?na geri yollanmal?”

S???nmac?lar?n geri yollanmas?n? da içeren 7 temel ilke kapsam?nda protokol imzaland?.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz