Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönü?leri devam ediyor

0
4

Türkiye’de y?llard?r geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin geri dönü?leri devam ediyor.

Türk Silahl? Kuvvetleri terörle mücadele kapsam?nda Suriye’nin kuzeyinde ba?latt??? F?rat Kalkan?, Zeytin Dal? ve Bar?? P?nar? harekatlar?yla olas? d?? tehditlere kar??da güven ve huzur iklimini tesis etmektedir.

Türkiye’nin terörden temizledi?i bölgelere altyap? ve üstyap? olmak üzere önemli bir ya?am alan? olu?turarak, Suriyelilerin daha rahat hareket edebildi?i bir ortam sa?lamas?yla gönüllü geri dönü?lerin sa?land??? görülmektedir.

 

Bir tak?m Suriyelilerin grup halinde Göç ?daresi Ba?kanl??? Akçakale Gönüllü Geri Dönü? Bürosuna gelerek yap?lan kay?t i?lemlerinin ard?ndan Akçakale Gümrük Kap?s?’ndan geçerek, ülkelerine geri dönü?lerini yap?yorlar.

Suriyeliler, Tel Abyad’dan gelen yak?nlar?n?n kar??lamas?yla gidecekleri bölgelere daha rahat hareket ediyorlar.

Göç ?daresi Ba?kanl???nca Suriyelilerin yo?un ya?ad??? 12 ilde kurulan gönüllü geri dönü? bürolar?nda, “güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönü?” prensibiyle yürütülen çal??malarda, bu güne kadar ülkelerine dönen Suriyeli say?s?n?n 554 bin 609’a ula?t??? ifade edildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz